מבזקים

הנהלת חשבונות - התאמת בנק
ביצוע השוואת נתונים כספיים בין הבנק לבין המערכת במשרד. שילוב וניהול מספר חשבונות בנק.  סימון ההתאמה לפי שלבים.