מבזקים

הנהלת חשבונות - חשבון עסקה
התראה על חשבונות עסקה פתוחים. שילוב בין חשבון עסקה לבין חשבונית מס. ריכוז סכומים לגבי ח-ן עסקה פתוח/סגור/מבוטל לפי תאריכים, חתכים של שכ"ט/הוצאות וכו