מבזקים

חשבונית מס / קבלה / זיכוי
הזנת החשבונית היא רישום הכנסה למערכת אשר תקבל ביטוי מיידי בכל המקומות הרלוונטיים,  ספר קופה / כרטיס לקוח / מאזן.