מבזקים

הנהלת חשבונות - קבלה
רישום תקבולים דחויים, קבלת התראה ליום הפירעון, הפקת חשבונית אוטומטית מיידית מנתוני התקבול הדחוי. בקרה על כל מערכת השיקים לפי סטטוסים.