מבזקים

ניהול משרד - חיוב לקוחות 
חיוב הלקוח על בסיס שעת עבודה / נושא. הרישום יבוצע בכרטיס הלקוח / תיק. הפקת חשבון עסקה לחיוב או ריכוז מספר חיובים לחשבון אחד. הפעלת שעון עבודה המאפשר חיוב לפי זמן. הגדרת עלות שעת עבודה לעו"ד ברמת לקוח / תיק.