מבזקים

ניהול תיקי תביעה והוצל"פ – ביצוע הליכים
רישום פעילות בתיקים יכלול את ההליכים המבצעיים , חיובים, זיכויים תזכורות, הפקת הטפסים, שידורי הליכים ישירות למחשב הוצל"פ. יצירת תזכורת ומעקב על כל פעילות.