מבזקים

ממשק עבודה מול לקוחות

העברת מידע מגוון לגבי התיקים רלוונטיים, ממשרד עו"ד  למשרדי הלקוח. חלופה ראויה למשלוחי פקסים ומיילים מכתבים ושיחות טלפון. העברת המידע תתבצע ע"י עו"ד באמצעות מערכת ממוחשבת של יודפת למחשב הלקוח. הלקוח יעיין בנתונים שנשלחו אליו באמצעות תוכנת יודפת view .