מבזקים

 

מערכת כלים שלובים עולה לאוויר

 

מזה כשנתיים ויותר חברת יודפת עמלה  בפיתוח ושדרוג תוכנת ההוצל"פ הקיימת וכל זאת בשיתוף
פעולה הדוק עם הרשות האכיפה והגביה.

 

השינויים העיקריים הם

-          יכולת שידור של הטפסים באמצעות תווך תקשורת אינטרנטי (כספות).

-          הרחבת המידע שיתקבל מלשכות ההוצל"פ למשרד עו"ד.

-          שינוי מהותי בכל סוגי הטפסים להגשה בלשכות ההוצל"פ.

-          ביטול קופת הפקדות שתוחלף באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.

 

המעבר מהמערכת הישנה לחדשה.

-          המעבר מהמערכת הישנה לחדשה יבוצע בשלבים. 

-          בתאריך 02.03.2014  לשכת כפר סבא תתחיל לעבוד במתכונת החדשה.

-          משרדים העובדים עם מספר לשכות ובין היתר עם לשכת כפ"ס – יעבדו בשילוב מערכות.

-          שלב הפיילוט בלשכת כ"ס אמור להימשך חודשיים עד שלושה. במידה והפיילוט יעבור בהצלחה
יעלו את כל הלשכות בארץ למערכת החדשה "כלים שלובים".

-          תעבורת הנתונים תהיה באמצעות חברת יודפת בלבד (היערכותכם בהקדם).

 

שינויים צפויים עם תחילת הפיילוט בכ"ס

-          בשלב א' המערכת תיתן מענה לשתי מערכות מידע מהוצל"פ במקביל, אחת ישנה ואחת חדשה.

-          המערכת המשודרגת תכלול את כל סוגי הטפסים החדשים. בשלב הפיילוט ניתן יהיה לעבוד עם
הטפסים חדשים והישנים במקביל. בשלב ב' יוחלפו הישנים בחדשים.

-          בעקבות המבנה החדש של המידע שיגיע למשרד עו"ד כמות המידע תגדל באופן משמעותי.

-          בשלב ב' תתאפשר שליחת נתונים להוצל"פ (טפסים+בקשות).

 

עלויות צפויות בגין הדברים הבאים:

א.       שינוי פני המערכת בכל הקשור למבנה נתונים חדש של מערכת ההוצל"פ.

ב.       הסבת נתוני תיקים קיימים ממערכת הישנה למערכת החדשה.

ג.        התקנת כל סוגי הטפסים החדשים במערכת ההוצל"פ.

ד.       הרחבת נפח קליטת הנתונים מלשכות ההוצל"פ למשרד עו"ד (הגדרת כספת).

ה.      הרחבת נפח העברת הנתונים (בקשות + מסמכים) ממשרד עו"ד להוצל"פ (הגדרת כספת).

 

הערכה לגבי העלויות הצפויות למערכת החדשה:

·         בגין סעיפים א-ב-ג העלות (לפני מע"מ) היא:

600  ₪ - משתמש בודד.

800   ₪ עד  5 משתמשים.

1000 ₪ עד 10 משתמשים.

1200 ₪  מעל 10 משתמשים.

·         בגין סעיפים ד-ה העלות  צפויה לגדול בכ 40%. 

 

 

אנו צופים כי המעבר למערכת החדשה יהיה כרוך בכל מיני קשיים ראשוניים. אני מאמין שנעבור
אותם בהצלחה. בהזדמנות זו מבקש מקהל הלקוחות את הסובלנות המתבקשת בעיקר בשבוע
שבועיים הראשונים להפעלת המערכת החדשה.