מבזקים

ניהול משרד

ראשי >מוצרים>ניהול משרד
כרטסת לקוחות
כרטסת לקוחות
ריכוז מידע על הלקוח הכולל : פרטים מזהים, התחשבנות כספית, מסמכים, פגישות / דיונים, רשימת תיקים, חיובים, חשבונות עסקה משימות לביצוע, נספחים. אפשרויות מיון, חיתוך, הדפסה, שליחת דואר אלקטרוני.
ניהול מסמכים
הוספת מסמך חדש
ניהול מסמכים
שילוב כל סוגי המסמכים במערכת ניהול המשרד.
השילוב מאפשר למשתמשים במערכת לשייך מסמכים ללקוח / תיק  ממאגר המסמכים במשרד. איתור מסמכים עפ"י מספר קטגוריות: לקוח, תיק, מחבר, נושא, תאריך, סידורי, נמען, שם מסמך. ניהול ספרית מסמכים באמצעות המערכת.
יומן עורך הדין
הוספת פגישה חדשה
יומן עורך הדין
יומן פגישות ודיונים, יומן פרטי ו/או כלל משרדי, שיתוף יומנים ברשת. הפקת תזכורת לפגישה. עבודה בחתך חודשי, שבועי, יומי וכללי. התראה הזנת פגישות בזמנים חופפים. קביעת פגישות משותפות. מעקב משימות לביצוע.
ניהול תיקים

ניהול תיקים
ריכוז מידע בתיק המשרדי הכולל בין היתר: מספר התיק, שם, תאריך פתיחה / סגירה, פרטי חשבון, לשכה, בימ"ש, סוג תיק, מטפל בתיק, ,סטטוס התיק, פרטי צד ג', תנועות כספיות, הליכים משפטיים, חיובים, פגישות / דיונים מסמכים ונספחים. 

חיוב לקוחות
חיוב לקוחות
חיוב לקוחות  
חיוב הלקוח על בסיס שעת עבודה / נושא. הרישום יבוצע בכרטיס הלקוח / תיק. הפקת חשבון עסקה לחיוב או ריכוז מספר חיובים לחשבון אחד.  הפעלת שעון עבודה המאפשר חיוב לפי זמן. הגדרת עלות שעת עבודה לעו"ד ברמת לקוח / תיק.  
דואר פנימי
דואר פנימי
העברת מידע / תכתובת בין המשתמשים ברשת כולל מענה חוזר לכל הודעה לפי קטגוריות מוגדרות. שליחת המידע, במספר רמות דחיפות, קיטלוג ההודעות הנשלחות / מתקבלות בספריות מוגדרות לפי צרכי המשתמש, התראה ויזואלית / קולית על קבלת דואר חדש למשתמש.

 

תזכורות
תזכורת חדשה

תזכורות
רישום תזכורות מתפרצות. הפצת תזכורות ברשת. מחולל תזכורות אוטומטי. מעקב / תזכורת על פעילות מתבקשת במשרד.

אלפון טלפונים
אלפון טלפונים
אלפון
אלפון משרדי המכיל את פרטי הגורמים עימם נמצא המשרד בקשר. איתור כל גורם ע"פ שם, עיר, כתובת, קטגוריה, איש קשר, עו"ד. בנוסף, ניתן לנהל אלפון פרטי לכל משתמש משרדי (משותף ברשת). אפשרויות מיון, חיתוך והדפסה נרחבות.