מבזקים

הנהלת חשבונות

ראשי >מוצרים>הנהלת חשבונות
תוכנת הנהח"ש למשרד עו"ד
הנהלת חשבונות – כללי
יודפת הנהח"ש נותנת פתרון מושלם לניהול מערך הכספים במשרד. ריכוז מידע כספי מקיף במינימום הזנה. שליטה ובקרה מלאה על ניהול הכספים. ניתוח מידע ובחתכים שונים: משרד, לקוח, תיק, ספק, בנק.  תחזית לגביה עתידית. בקרה על חיובים פתוחים. מגוון דוחות ושאילתות.
ąהתוכנה מאושרת ע"י נציבות מס הכנסה
חשבונית מס / קבלה / זיכוי
חשבונית מס קבלה
חשבונית מס / קבלה / זיכוי
הזנת החשבונית היא רישום הכנסה למערכת אשר תקבל ביטוי מיידי בכל המקומות הרלוונטיים,  ספר קופה / כרטיס לקוח / מאזן.
ניהול הוצאות
ניהול הוצאות
הזנת הוצאות כספיות הן של המשרד והן של הלקוח. חלוקת הוצאות לפי סעיפים מוגדרים. שיוך כל הוצאה מול הבנק המחייב. בקרה מלאה לגבי הוצאות  המשרד בחתכים שונים.
קבלה
קבלה
קבלה
רישום תקבולים דחויים, קבלת התראה ליום הפירעון, הפקת חשבונית אוטומטית מיידית מנתוני התקבול הדחוי. בקרה על כל מערכת השיקים לפי סטטוסים.
חשבון עסקה

חשבון עסקה
התראה על חשבונות עסקה פתוחים. שילוב בין חשבון עסקה לבין חשבונית מס. ריכוז סכומים לגבי ח-ן עסקה פתוח/סגור/מבוטל לפי תאריכים. חתכים של שכ"ט/הוצאות וכו

התאמת בנק
התאמת בנק
 התאמת בנק
ביצוע השוואת נתונים כספיים בין הבנק לבין המערכת במשרד. שילוב וניהול מספר חשבונות בנק.  סימון ההתאמה לפי שלבים.
ביצוע הפקדות
ביצוע הפקדות
רישום הפקדות לבנק. הפקדת טופס הפקדות.