מבזקים

הדפסת שיקים

רכיב נוסף במערך הנהלת החשבונות במהלך הזנת הוצאות, כל הוצאה שאמורה להיות משולמת באמצעות רישום שיק, ניתן יהיה לעשות זאת באמצעות המערכת.  השיק יופק על גבי סקיצה מוזמנת עם פרטי המשרד בלבד וכל פרטי השיק הנוספים יופקו מהמערכת בעקבות רישום התשלום.  נספח השיק יתועד במערכת לצורך בקרה והתאמה מול הבנק.

  • ניתן להפיק שיק  ללא קשר להנהלת חשבונות

  • ניתן להזמין שיקים מודפסים למספר חשבונות

  • אין צורך במדפסת מיוחדת.