מבזקים

א. שמירת סודיות
 1. המידע שהמשתמש שומר בתוכנה שייך למשתמש בלבד והמערכת יכולה לעשות בו שימוש לצרכי המשתמש ו/או לצרכים סטטיסטיים בלבד. שום מידע לא יעבור לצד ג ללא בקשה יזומה של המשתמש.
 
ב. ממשקים ליומן גוגל / דואר אלקטרוני
 1. פעיל רק במידה והמשתמש מפעיל את אפשרות הסינכרון ליומן או לדואר אלקטרוני במערכת במשרדו.
 2. מאפשר שמירה / עדכון / ביטול של פגישות ביומן והייעודי שנוצר על ידי תוכנת הניהול.
 3. מאפשר קריאה / עריכה / שליחה / מחיקת דואר אלקטרוני מתוך תיבת המייל של המשתמש.
 4. מאפשר צפייה ברשימת פגישות של המשתמש ו/או צפיה ברשימת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו אל המשתמש.
 5. סינכרון הפגישות מתבצע בין היומן המשרד של המשתמש לבין היומן הייעודי שנוצר בחשבון הגוגל של המשתמש. לא מתבצע כל שינוי ביומן הראשי של המשתמש בחשבון גוגל שלו.
 6. קריאת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו את המשתמש נעשה באופן אוטומטי והן עוברות עיבוד במערכת, לא מתבצע שינוי בהודעות אלו ללא בקשת המשתמש באמצעות התוכנה ואישורו.
 • נתוני המשתמש לא עוברים לצד שלישי.
 • נתוני הפגישות נשמרים ומסונכרנים בין בסיס הנתונים של התוכנה לבין חשבון הגוגל של המשתמש עפ"י דרישתו.
 • נתוני דואר אלקטרוני לא נשמרים בתוכנה.
 • קריאת/כתיבת נתוני הפגישות ו/או נתוני דואר אלקטרוני מחשבון גוגל של המשתמש בהתאם לתקנות Google API Services User Data Policy,  כולל דרישות השימוש המוגבל.