מבזקים

א. שמירת סודיות
  1. המידע שהמשתמש שומר בתוכנה שייך למשתמש בלבד והמערכת יכולה לעשות בו שימוש לצרכי המשתמש ו/או לצרכים סטטיסטיים בלבד. שום מידע לא יעבור לצד ג ללא בקשה יזומה של המשתמש.
 
ב. ממשקים ליומן גוגל
  1. פעיל רק במידה והמשתמש מפעיל את אפשרות הסינכרון במערכת במשרדו.
  2. מאפשר שמירה / עדכון / ביטול של פגישות ביומן הייעודי שנוצר על ידי תוכנת הניהול.
  3. מאפשר צפייה ברשימת פגישות של המשתמש.
  4. סינכרון הפגישות מתבצע בין היומן המשרד של המשתמש לבין היומן הייעודי שנוצר בחשבון הגוגל של המשתמש. לא מתבצע כל שינוי ביומן הראשי של המשתמש בחשבון גוגל שלו.
  • נתוני המשתמש לא עוברים לצד שלישי.
  • נתוני הפגישות נשמרים ומסונכרנים בין בסיס הנתונים של התוכנה לבין חשבון הגוגל של המשתמש עפ"י דרישתו.
  • קריאת/כתיבת נתוני הפגישות מחשבון גוגל של המשתמש בהתאם לתקנות Google API Services User Data Policy,  כולל דרישות השימוש המוגבל.