מבזקים

ניהול הוצאות
ניהול הוצאות
הזנת הוצאות כספיות הן של המשרד והן של הלקוח. חלוקת הוצאות לפי סעיפים מוגדרים. שיוך כל הוצאה מול הבנק המחייב. בקרה מלאה לגבי הוצאות  המשרד בחתכים שונים.
קבלה
קבלה
קבלה
רישום תקבולים דחויים, קבלת התראה ליום הפירעון, הפקת חשבונית אוטומטית מיידית מנתוני התקבול הדחוי. בקרה על כל מערכת השיקים לפי סטטוסים.
חשבון עסקה

חשבון עסקה
התראה על חשבונות עסקה פתוחים. שילוב בין חשבון עסקה לבין חשבונית מס. ריכוז סכומים לגבי ח-ן עסקה פתוח/סגור/מבוטל לפי תאריכים. חתכים של שכ"ט/הוצאות וכו

התאמת בנק
התאמת בנק
 התאמת בנק
ביצוע השוואת נתונים כספיים בין הבנק לבין המערכת במשרד. שילוב וניהול מספר חשבונות בנק.  סימון ההתאמה לפי שלבים.
ביצוע הפקדות
ביצוע הפקדות
רישום הפקדות לבנק. הפקדת טופס הפקדות.
כרטסת חייבים

כרטסת חייבים
מידע מלא ומרוכז הכולל פרטי זוכה, חייב, פרטי החוב, רישום פעולות שבוצעו בתיק, רישום תנועות כספיות, חיובים, זיכויים ושיערוך.

ביצוע הליכים
ביצוע הליכים 
רישום פעילות בתיקים יכלול את ההליכים המבצעיים , חיובים, זיכויים תזכורות, הפקת הטפסים, שידורי הליכים ישירות למחשב הוצל"פ, יצירת תזכורת ומעקב על כל פעילות.
חיבור למחשב הוצל"פ

חיבור למחשב ההוצל"פ
ממשק התקשורת למחשב ההוצל"פ יציג במשרדך את כל נתוני התיקים בהוצל"פ. מדי יום תקבל למחשב במשרדך באמצעות האינטרנט כל שינוי / הוספה של  הליכים, החלטות, ותנועות כספיות שבוצעו בתיקי ההוצל"פ.

שידורי נתונים
שידורי נתונים
שידורי הנתונים מבוצעים באופן אוטומטי ממשרד עו"ד למחשב ביהמ"ש / הוצל"פ דבר המבטיח מהירות רישום וביצוע של ההליכים.
הפקת טפסים
הפקת טפסים
המערכת כוללת את כל סוגי הטפסים בהוצל"פ, ניתן להזמין טפסים בהתאמה אישית, שתילת נתונים אוטומטית בגוף הטופס המודפס.
< קודם 1 2 3 4 5 הבא >