מבזקים

ניהול משרד - דואר פנימי
העברת מידע / תכתובת בין המשתמשים ברשת כולל מענה חוזר לכל הודעה  לפי קטגוריות מוגדרות. שליחת המידע, במספר רמות דחיפות, קיטלוג ההודעות הנשלחות / מתקבלות בספריות מוגדרות לפי צרכי המשתמש, התראה ויזואלית / קולית על קבלת דואר חדש למשתמש.