מבזקים

ניהול משרד - יומן עורך הדין
יומן פגישות ודיונים, יומן פרטי ו/או כלל משרדי, שיתוף יומנים ברשת. הפקת תזכורת לפגישה. עבודה בחתך חודשי, שבועי, יומי וכללי. התראה הזנת פגישות בזמנים חופפים. קביעת פגישות משותפות. מעקב משימות לביצוע.