מבזקים

ניהול מסמכים
שילוב כל סוגי המסמכים במערכת ניהול המשרד. השילוב מאפשר למשתמשים במערכת לשייך מסמכים ללקוח / תיק  ממאגר המסמכים במשרד. איתור מסמכים עפ"י מספר קטגוריות: לקוח, תיק, מחבר, נושא, תאריך, סידורי, נמען, שם מסמך. ניהול ספרית מסמכים באמצעות המערכת.