מבזקים

הנהלת חשבונות - התאמת בנק
ביצוע השוואת נתונים כספיים בין הבנק לבין המערכת במשרד. שילוב מספר בנקים לא מוגבל, סימון ההתאמה לפי שלבים.

ביצוע הפקדות
רישום הפקדות, הפקדת טופס הפקדות.

הנהלת חשבונות – ניהול הוצאות
הזנת הוצאות כספיות הן של המשרד והן של הלקוח, חלוקה ברורה של ההוצאות לפי סעיפים מוגדרים, שיוך כל הוצאה מול הבנק המחייב. בקרה מלאה לגבי ההוצאות של המשרד בחתכים שונים.

הנהלת חשבונות – חשבונית מס / קבלה / זיכוי
הזנת החשבונית היא רישום הכנסה למערכת אשר תקבל ביטוי מיידי בכל המקומות הרלוונטים לרישום ההכנסה. ספר קופה / כרטיס לקוח / מאזן.

הנהלת חשבונות – חשבון עסקה
התראה על חשבונות עסקה פתוחים. שילוב בין חשבון עסקה לבין חשבונית מס. ריכוז סכומים לגבי ח-ן עסקה פתוח/סגור/מבוטל לפי תאריכים, חתכים של שכ"ט/הוצאות וכו..

הנהלת חשבונות – קבלה
רישום תקבולים דחויים, קבלת התראה לגבי יום הפירעון, הפקת חשבונית אוטומטית מיידית מנתוני התקבול הדחוי, בקרה על כל מערכת השיקים לפי סטטוסים.


הנהלת חשבונות - דוחות / שאילתות
דוחות מע"מ, מקדמות מס הכנסה, רווח והפסד, חו"ז לקוח/תיק, יתרות
לקוח כללי, לפי נושא, ועו"ד.
שאילתות לאיתור תנועה לפי חתכים שונים ועו"ד.