מבזקים

ניהול משרד - חיוב לקוחות

חיוב הלקוח באופן על בסיס שעת עבודה / נושא. רישום זה יבוצע בכרטיס הלקוח. ניתן להפיק מכתב דרישה לכל חיוב או לרכז מספר חיובים לחשבון אחד,  ניתן לשלב במערך החיובים שעון המאפשר חיוב לפי זמן. הגדרת עלות שעת עבודת עו"ד, לכל לקוח / תיק. 
הרחבה

 

ניהול מסמכים

שילוב כל סוגי המסמכים במערכת ניהול המשרד.
השילוב מאפשר למשתמשים במערכת לשייך מסמכים ללקוח / תיק  ממאגר ממסמכים במערכת. איתור מסמכים עפ"י מספר קטגוריות: לקוח, תיק, מחבר, נושא, תאריך, בידורי, נמען, שם מסמך. ניהול ספרית מסמכים באמצעות המערכת

ניהול משרד - כרטסת לקוחות

ריכוז מידע על הלקוח הכולל : פרטים מזהים, התחשבנות כספית, מסמכים, פגישות / דיונים, רשימת תיקים, חיובים, חשבונות עסקה משימות לביצוע, נספחים. אפשרויות מיון, חיתוך, הדפסה, שליחת דואר אלקטרוני ועו"ד....

ניהול משרד - דואר פנימי

העברת מידע / תכתובת בין המשתמשים ברשת. כולל מענה חוזר לכל הודעה. ברשת לפי קטגוריות מוגדרות. שליחת המידע, לפי מספר רמות דחיפות.
קיטלוג ההודעות הנשלחות / מתקבלות בספריות מוגדרות לפי צרכי המשתמש.התראה ויזואלית / קולית על קבלת דואר חדש למשתמש.

ניהול משרד - תזכורות

רישום תזכורות מתפרצות, הפצת תזכורות ברשת, מחולל תזכורות. אוטומטי, מעקב / תזכורת על פעילות מתבקשת במשרד.
הרחבה  

 

ניהול משרד – אלפון

אלפון משרדי המכיל את כל הפרטים הגורמים עימם נמצא המשרד בקשר. איתור כל גורם ע"פ שם, עיר, כתובת, קטגוריה, איש קשר, עו"ד. בנוסף, ניתן לנהל אלפון פרטי לכל משתמש משרדי (משותף ברשת). איתור עו"ד רשום ע"פ שם פרטי ומשפחה.

 

ניהול משרד - ניהול תיקים

 

ריכוז מידע בתיק המשרדי, שיכיל את מספר התיק, שם, תאריך פתיחה, סגירה, פרטי חשבון, לשכה, בימ"ש, סוג תיק, מטפל בתיק, ,סטטוס התיק, פרטי צד ג', תנועות כספיות, הליכים משפטיים, חיובים פגישות / דיונים, מסמכים, נספחים. פגישות / דיונים, מסמכים, נספחים ועו"ד....
הרחבה 

ניהול משרד - יומן עורך הדין

יומן פגישות ודיונים משוכלל. יומן פרטי ו/או כלל משרדי, שיתוף יומנים ברשת, הפקת תזכורות אוטומטית, עבודה בחתך חודשי, שבועי, יומי וכללי, התראה על כפל פגישות, קביעת פגישות משותפות, מעקב משימות לביצוע.
הרחבה