מבזקים

מודול סריקת מסמכים

ראשי >מוצרים>סריקת מסמכים

סריקת מסמכים

סריקת המסמכים תתבצע מהסורק ישירות לתיק הרלוונטי, בסיום סריקת המסמך ותיעודו בתיק, תשלח הודעה על קיומו של מסמך חדש למשתמש  המיועד לטפל במסמך חדש.