מבזקים

ביצוע הפקדות

הנהלת חשבונות - ביצוע הפקדות
רישום הפקדות לבנק. הפקדת טופס הפקדות.