מבזקים

הנהלת חשבונות – ניהול הוצאות
הזנת הוצאות כספיות הן של המשרד והן של הלקוח. חלוקת הוצאות לפי סעיפים מוגדרים. שיוך כל הוצאה מול הבנק המחייב. בקרה מלאה לגבי הוצאות  המשרד בחתכים שונים.