מבזקים

ניהול משרד - ניהול תיקים
ריכוז מידע בתיק המשרדי הכולל בין היתר: מספר התיק, שם, תאריך פתיחה / סגירה, פרטי חשבון, לשכה, בימ"ש, סוג תיק, מטפל בתיק, ,סטטוס התיק, פרטי צד ג', תנועות כספיות, הליכים משפטיים, חיובים, פגישות / דיונים מסמכים ונספחים.