מבזקים

ניהול משרד - תזכורות
רישום תזכורות מתפרצות. הפצת תזכורות ברשת. מחולל תזכורות אוטומטי. מעקב / תזכורת על פעילות מתבקשת במשרד.