מבזקים

עבודה בסביבת ענן   cloud

סביבת עבודה מתקדמת, מאגר הנתונים של עו"ד ינוהל בשרת רחוק. יתרונות רבים לשיטה זו והעיקר מביניהם הוא העובדה שמאגר הנתונים שמור ומאובטח וזמין מכל מקום.

הגישה לתוכנה תתבצע מכל עמדה ומכל מקום בתוך המשרד ומחוצה לו ללא מאמץ מיוחד. נגישות המערכת  למשתמשים גבוהה מאוד.

 
תוכנת יודפת תומכת גם במערכת זו.