מבזקים

ניהול תיקי תביעה והוצל"פ - כרטסת חייבים
מידע מלא ומרוכז הכולל פרטי זוכה, חייב, פרטי החוב, רישום פעולות שבוצעו בתיק, רישום תנועות כספיות (חיובים, זיכויים, שיערוך).

ניהול תיקי תביעה והוצל"פ - חיבור למחשב בית המשפט
פתיחת תיקי תביעה בבית משפט לשדר אישורי מסירה, לבקש קבלת פס"ד באמצעות מחשב משרדך, ללא צורך בהגעה לבית המשפט.

ניהול תיקי תביעה והוצל"פ - חיבור למחשב ההוצל"פ
ממשק התקשורת למחשב ההוצל"פ יציג במשרדך את כל נתוני התיקים בהוצל"פ, כאילו ישבת מול מחשב ההוצל"פ עצמו. מדי יום תקבל למחשב משרדך כל שינוי / הוספה של הליכים, החלטות, כספים אשר בוצעו בתיקי ההוצל"פ.

ניהול תיקי תביעה והוצל"פ – ביצוע הליכים
רישום פעילות בתיקים יכלול את ההליכים המבצעיים , חיובים, זיכויים תזכורות, הפקת הטפסים, שידורי הליכים ישירות למחשב בימ"ש / הוצל"פ, יצירת תזכורת ומעקב על כל פעילות.

ניהול תיקי תביעה והוצל"פ – הסדרים
פריסת הסדר בשיטות מגוונות, תזכורת לתשלום. איתור ומעקב על הסדרים שלא שולמו. רישום ותיעוד. אפשרות להנפיק שוברי תשלום לחייב בהתאם להסדר.

ניהול תיקי תביעה והוצל"פ – שאילתות / דוחות
מערך דוחות ושאילתות לכל רוחב המערכת, הכולל בתוכו מכלול רב של חתכים, מיונים ואיתורים.

ניהול תיקי תביעה והוצל"פ – שידורי נתונים
שידורי הנתונים מבוצעים באופן אוטומטי ממשרד עו"ד למחשב ביהמ"ש / הוצל"פ דבר המבטיח מהירות רישום .וביצוע של ההליכים.


ניהול תיקי תביעה והוצל"פ – הפקת טפסים
המערכת כוללת את כל סוגי הטפסים בהוצל"פ, ניתן להזמין טפסים בהתאמה אישית, שתילת נתונים אוטומטית בגוף הטופס המודפס

חישובית
מגוון רחב של סוגי חישובים, שערוכים, הנהוגים בתביעות כספיים לרבות חישובי פסיקת ריבית והצמדה, חישובים לפי טבלאות בנק, הלנת שכר, פיצויי פיטורין, רשויות מקומיות...ריבית צמודה/מצטברת, צמודי מט"ח ועו"ד